Máte dotazy? Kontaktujte nás: +420 777 314 257

BABYMAX

košík je prázdný

košík je prázdný

Při objednávce nad 2500 Kč
DOPRAVA ZDARMA.

Obchodní podmínky babymax.cz
logo

JAK NAKUPOVAT

1. Košík - Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol Přidat do košíku v detailu každé položky. Můžete pokračovat ve výběru kliknutím na Zpět do obchodu nebo dokončit objednávku Další krok objednávky

2. Platba a Doprava - Zvolte způsob dopravy a platby, můžete i přidat poznámku do okénka Komentáře k objednávce , Další krok objednávky

3. Vaše údaje - Nakupujete-li prvně vypište Vaše kontaktní údaje. Nakupova-li jste již v minulosti, můžete se přihlásit, kdy za Vás údaje vyplníme z předchozí objednávky. Po vyplnění dokončíte objenávku kliknutím na Odeslat objednávku

4. Dokončení - Shrnutí celé objednávky. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, přijde potvrzovací zpráva o vytvoření objednávky s jejím číslem. Zvolíte-li platbu převodem, podklady budou vypsány po ověření dostupnosti vybraného zboží. Nepřijde-li žádný potvrzovací e-mail stala se chyba např. špatným vyplněním e-mail. adresy, proto prosíme kontaktujte nás na e-mail info@babymax.cz

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

 • Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Zboží, které je skladem, expedujeme dle počtu dnů uvedených u každého zboží zvlášť od obdržení objednávky a to prostřednictvím přepravní služby PPL ( u každého zboží je termín dodání přesně uveden prosím vždy se podívejte před objednáním zda je pro Vás taková lhůta vyhovující, pokud zásilka obsahuje více zboží s různým termínem dodání automaticky se odesílá vše najednou dle nejdelšího termínu uvedeného u zboží, pokud si přejete odeslat něco dříve informujte nás )
 • Zboží, které není momentálně skladem, expedujeme dle počtu prac. dnů uvedených u zboží od obdržení objednávky a to prostřednictvím přepravní služby PPL.
 • Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.
 • O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu včetně podacího čísla pokud balík nedojde do 2-3 dnů od odeslání informačního mailu prosíme kontaktujte přepravce s podacím číslem případně nás.
 • Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby přepravní službou PPL na adresu uvedenou v objednávce.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 • Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

   

  • S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
  • Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží včetně nákladů za PPL (pokud se jedná o zásilku, kde nebylo PPL účtováno nebude se ani vracet)
  • Ke zboží vždy přidejte originál faktury pokud je na ní jen vrácená položka pokud více položek prosím připojte průvodní dopis s informací o čísle objednávky a fakturační údaje.

   

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Zboží na záruční opravu či výměnu vždy zákazník zasílá na své náklady.

  Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci. Je-li věc nebo její součást vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

  Kupující podnikatel je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující podnikatel povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující podnikatel povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Výše uvedený postup doporučujeme také kupujícímu spotřebiteli.

  Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

  Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu info@babymax.cz , případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:


  - jaké zboží reklamujete

  - důvod reklamace

  - termín nákupu

  - číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu

  - kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

  Zboží neodesílejte k reklamaci bez předchozího nahlášení závady (může se jednat jen o špatnou manipulaci a zboží může být v pořádku)

  Reklamace uplatňujte na adrese: Mgr. Martina Bursíková, Křepenice 73, 264 01 Sedlčany

  Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

  Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

  Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

   

  Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. Spotřebiteli vzniká z reklamace právo na:

  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

  - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

   

  Vyřízení reklamace

  O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

   

  Reklamační protokol

  Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.


O prodejci
Kontakt